Program * únor 2014

úterý 4 / 19:00


UMPRUM animované filmy

Pražská Umprumka čili VŠUP (Vysoká škola umělecko-průmyslová) vypouští ze svého Ateliéru filmové a televizní grafiky rok co rok mladé a šikovné animátory, mnozí z nich se ve světě neztrácí. Z tohoto ateliéru vzešli jména jako Michaela Pavlátová, Veronika Doutlíková, Lukáš Fišárek, Galina Miklínová, Vít Pancíř, Lukáš Urbánek, Jakub Dvorský, Václav Blín, Jaromír Plachý, Jan Ott, Klára Kohoutová, Pavel Kout, Klára Marešová, Vojtěch Domlátil nebo současný vedoucí tohoto ateliéru Jakub Zich, který na VŠUP studoval ještě pod vedením známého Jiřího Barty.

V rámci tohoto večera představíme čerstvý výběr z bakalářských a diplomových prací a klauzurní práce zimního semestru 2012/2013 na téma Česká hymna. Krátké filmy studentů jsou svébytnými autorskými díly a dokazují, že animovaný film se zdaleka neomezuje jen na dětského diváka.

Zimní klauzury 2012/2013: Česká státní hymna
1. ročník: Filip Hepnar – Spálenky, Kamila Spěváková – Chvíle slávy, Jan Šimsa – Kde domov můj?
2. ročník: Ester Nemjóová – Kuchařská kuchařka, Matouš Vyhnánek – Repra, Eliška Vojtková – Dokumentace, Rozálie Kirschová – Kluzáček
3. ročník: Tereza Tydlitátová – Jukebox, Pavel Soukup – Klip kapely Unifiction, SeEun Lee – Kde domov můj?, Mikoláš Pešek – Imprese
4. ročník: Tereza Vostradovská – Skok, Pavla Šnajdarová – Nic nezničí naše představy
5. ročník: Bohdan Dušek – Chci žít nonstop, Jan Drozda – Ohm square, The Incredible, Daniela Paseková – Co Honza netušil
Stážisté: Kaja Skrbnišek – Mali dah, Jana Kupková – O nešťastném býkovi

Bakalářské a diplomové projekty:
Vojtěch Domlátil a Daniela Paseková: Kuchyňské pohádky – Tatarajská omáčka
Anna Mastníková: Ota Tulil
SeEun Lee: Hamižný rybář
Tereza Tydlitátová: Ursa Major
Pavel Soukup: Třída smrti

Akce se koná v rámci projektu aniLAB 2014 za finanční podpory statutárního města Pardubice.

Vstup volný

 
     
       

čtvrtek 6 / 20:00

Cilijen

Cécile Boiffin / Jan Sklenář

Vystoupení na pomezí koncertu, scénického čtení a divadla.

Bicí - rytmus - hlas - pohyb. Tvorba dvojice Cilijen balancuje někde mezi koncertem, scénickým čtením a divadlením představením. Francouzská hráčka na bicí nástroje Cécile Boiffin a herec Klicperova divadla v Hradci Králové Jan Sklenář zkoumají možnosti propojování hudby s mluveným slovem a divadelním gestem již řadu let. Autorské texty a hudební party vznikají a vzájemně se prolínaji od samotného zrodu představení/koncertu. Dvojice Cilijen se zabývá jak texty známých autorů, tak i vlastní literární tvorbou a v jejich nynějším programu jsou stěžejní texty libanonského básníka a spisovatela Chalíla Džibrána. Vedle známých úryvků z jeho knihy Prorok, zazní i výňatky z Džibránových básní a dopisů.

Cécile Boiffin žije již 16 let v České republice. Působí v Komorní filharmonii v Pardubicích a kromě interpretace vážné hudby se věnuje sólovému vystupování i hraní v kapelách nejrůznějších žánrů (jazz, world music, tradiční africká hudba).

Jan Sklenář působí v angažmá v Klicperově divadle v Hradci Králové, hostuje na divadelních scénách v Brně a Praze, působí i jako filmový a rozhlasový herec. 

Koncert je uváděn v rámci projektu Cizinci v Čechách za finanční podpory statutárního města Pardubice.

Vstupné: 100 Kč (na místě na průkaz ISIC 50% sleva)
Ticketportal

 
     
   

středa 12 / 20:00

IQ+1 (CZ/ARM) ° Bergljot (NO/CZ)

Objev české hudební scény IQ+1 (nominace na cenu hudební kritiky Vinyla 2013) s tanečnicí body weather a norsko-české trio Bergljot pohybující se na pomezí ambientu, minimalismu a noise.

IQ+1 jsou jedněmi z nejvýraznějších představitelů abstraktního ambientu u nás. Spojení čtyř
hudebníků (Bagdasarov, Vrba, Zbořil, Tarnovski) se zkušenostmi z kapel Zabloudil, Škvíry & Spoje, Gurun Gurun nebo z Pražského improvizačního orchestru s Kateřinou Bilejovou, která se věnuje tanci body weather (počasí těla), odnoži japonského tance butó, slibuje nevšední a intenzivní zážitek. IQ+1 čerpají inspiraci nejen z daného prostoru a jeho zvukových kvalit, ale i z momentálního obsazení, které se může libovolně měnit. Hráči svým výrazem reagují nejen na sebe navzájem, ale i na tanečnici a vytvářejí tak jeden živoucí organismus. Jejich druhé, eponymní album je založeno na experimentu se zvukem mnoha akustických a analogových nástrojů, kterými soubor disponuje. Výsledkem je nečekaně ucelená deska rozkročená mezi ambientem, musique concrete, kosmische musik, noisem a (post)jazzem. "Hildegarde von Bingen, Claude Debussy, Erik Satie či třeba John Cage by s tímto albem byli spokojeni stejně jako většina jeho současných posluchačů." napsal o albu Jan Faix v His Voice.

Improvizační trio Bergljot vzniklo v roce 2008 v norském Oslo. Kapela prošla rychlým vývojem z běžného jazzového pianového tria do velmi experimentální formace, která kombinuje akustické nástroje, syntezátor, elektroniku, preparované nástroje, rozličné nalezené zvuky a neortodoxní hrací techniky s minimalistickými improvizačními pásmy. Bergljot se koncentrují na plasticitu a hutnost zvuku, na frekvenční interference a pomalý tektonický vývoj. Kapela hraje energicky, často relativně hlasitě až s rockovým nasazením, ale v jejich hudbě jsou vždy jasně zřetelné jednoduché a silné hudební motivy.

Skupina pravidelně vystupuje v Německu, Polsku, Francii, Slovensku, Švédsku, Norsku a Česku. Členové kapely jsou zkušení improvizátoři, kteří spolupracovali mimo jiné s Ivarem Grydelandem, Xavierem Charlesem, Ingarem Zachem, Michelem Donedou, Andreou Neumann, Tetuzi Akiyamou nebo Toshimaru Nakamurou.

Vojtěch Procházka - piano, organ, synths, electronics
Adrian Myhr - double-bass, electric bass
Tore Sandbakken - drums, percussions

Koncert je uváděn v rámci projektu Jazzconnexion 2014 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

Vstupné: 140 Kč (na místě na průkaz ISIC 50% sleva)
Ticketportal


www.iqplus1.cz www.bergljotmusic.com

 
     
   

středa 19 / 20:00

Handa Gote: Mission

Theatre cut-up podle novely Williama S. Burroughse Ghost of Chance.

performance / film / radioplay / cirque nouveau / cut-up

"Čas je lidské soužení; vynález, který lidem nepomáhá, ale naopak je vězní. Co ale zůstane ze sto šedesáti milionů let v bezčasí? Co znamená čas pro lemury, zásobující se potravou? Nejsou zde dravé šelmy, není se čeho obávat. Jejich protilehlé palce nikdy nevyrobí nástroje, protože vyrábět nástroje není zapotřebí. Člověk byl zrozen v čase. V čase žije a v čase umírá. Kamkoli kráčí, bere si čas s sebou a nastolí jeho vládu." William S. Burroughs: Ghost of Chance

Ghost of Chance je kniha pojednávající o střetu lidské civilizace s přírodou, což je téma, kterým se Handa Gote dlouhodobě zabývá. Ústředním motivem příběhu je zkáza pirátské komuny na Madagaskaru. Za konfliktem vedoucím k jejímu zániku vidí Burroughs bezúčelné násilí, které ničí přírodní harmonii i utopický projekt kapitána Missiona. Zmarněné šance ústí v odpor a nenávist, ze které jakoby nebylo úniku. Člověk se ocitá v kleci času, kterou sám ukul. Zabitím posvátného zvířete se v příběhu Ghost of Chance roztáčí spirála smrti, násilí a destrukce, která byla skrytě přítomna již v samotném začátku utopického projektu idylického soužití různorodých lidí a přírody. Ghost of Chance tak tematizuje především neovladatelnou lidskou touhu po destrukci.  Během představení Mission se legenda vytváří (za pomoci iluzivního divadla a filmových postupů) a poté dekonstruuje (v inspiraci Burroughsovou oblíbenou cut-up metodou dekonstrukce psaného textu, převzatou ovšem jím samotným od Briona Gisyna.

Technika cut-up, používaná Burroughsem a Gisynem, není prostou anarchistickou destrukcí jazyka bez východiska, ale naopak nabízí odhalení překvapivých souvislostí, inspiraci vnikající za obvyklé formální postupy, ostrý vhled rozbíjející uniformní nahlížení na zpracovávaný materiál. Handa Gote posledních několik let vyvíjí a během procesu prací používají svou speciální cut-up metodu. Brion Gisyn tvrdí že “literatura je padesát let pozadu za malbou”. Jistě neméně tak pozadu za malbou (výtvarným uměním), je i divadlo.

Představení Mission je příběhem zmarněného ideálu míru, mizícího spolu s epochou, ve které bylo tento ideál ještě možné chovat. Příběhem o nemožnosti udržet mír se světem, s časem, s přírodou, sám se sebou. Je také svědectvím o nemožnosti podat o výše zmíněném relevantní výpověď, neboť jsme zároveň svědky smrti jazyka, jeho degradace na soubor pojmů.

Handa Gote Research & Development se zabývá experimenty s dramaturgií, začleňováním nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí post-dramatického a post-spektakulárního divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči, laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném zpochybňování výše zmíněných disciplín. (Skupina prosazuje termín vizuální, resp. světelná dramaturgie namísto výrazu design).

Představení Mission také navazuje na formální experimenty s použitím živého videa a živé hudby jako suverénní složky vyprávění, nikoli jako pouhého ozdobného faktoru. Dále také rozvíjí dlouhodobé výzkumy skupiny na poli specifické narace, respektive nenarativního umění, dekonstrukce tradičního vyprávění a především důslednou práci na odhalování divadelní iluze a s tím související redukci tradiční mimésis. Podle názorů skupiny mimésis pozbyla ve “společnosti spektáklu” (Guy Debord) již svou úlohu. Napodobování se stalo naší realitou. Divadlo by nemělo nabízet mimésis jako další “napodobování napodobeného”, ale nějaký hlubší (třeba i nesnadno dešifrovatelný) vhled, přiblížit se více mystériu i intelektuálnímu dobrodružství.

Akce se koná v rámci projektu Electroconnexion 2014 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

www.handagote.com

Vstupné: 120 Kč (na místě na průkaz ISIC 50% sleva)
Ticketportal

 
     
    pátek 21 / 20:00
KONCERT JE BOHUŽEL ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN. NÁHRADNÍ TERMÍN JE 30. 5. JIŽ KOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTANOU V PLATNOSTI. VRÁTIT JE PŘÍPADNĚ LZE V MÍSTĚ ZAKOUPENÍ.

Obelisk of Light ° And The Wiremen (USA)

And The Wiremen je trio seskupené kolem newyorského multiinstrumentalisty Lynna Wrighta, který mimo jiné v květnu 2012 vystupoval v Divadle 29 s kapelou Bee & Flower. Lynn Wright se ve svém vlastním projektu And The Wiremen orientuje na písničkářskou tvorbu, ovšem se silným odérem tradiční barové hudby, jazzu, blues, ale i s ozvěnou hudby brazilské.

Wright se při nahrávání svého posledního alba obklopil úctyhodnou paletou muzikantů (mj. Tony Maimone z Pere Ubu či John Petrow z The Cloud Room), naživo ho pak doprovází trumpetista Paul Watson z legendárních Sparlekhorse a spoluhráč z Bee & Flower, violoncellista Simon Goff.


Obelisk of Light
je sólový projekt Jana Kašpara, člena kultovní hradecké formace Pavilon M2 či krautrockových Enviro. V Obelisk of Light vytváří Kašpar hrou na kytaru a manipulací se širokou škálou efektů dlouhé meditativní dronové plochy, zvukové obelisky.

Koncert pořádá Seek Harbor Booking ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu Etnoconnexion - tradice v pohybu za finanční podpory statutárního města Pardubice.

Vstupné: 150 Kč, studentské 100 Kč

www.andthewiremen.bandcamp.com

 
     
   

čtvrtek 27 / 20:00

Športniki: Back to Bullerbyn

První českoslovinská loutková soap opera.

Jméno Astrid Lindgrenové v nás probouzí vzpomínky na dětství, na dlouhé večery s hrníčkem kakaa a s knížkami plnými rozverných i tajuplných příběhů. Ale ruku na srdce - co se stane s Bullerbynem, když člověk dospěje? Kdo koho miluje, kdo na koho žárlí, kdo s kým a kdo bez koho…? Prostě všechno, co jste kdy chtěli vědět o Bullerbynu a báli jste se zeptat.

Back to Bullerbyn je loutková inscenace určena především dospělým, ale i mladším (12+) divákům.

Divadlo Športniki
vzniklo v lednu 2011 v Mariboru. Soubor tvoří absolventi Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze a Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Režie: Jakub Vašíček a kolektiv

Hrají: Johana Vaňousová, Elena Volpi, Adam Kubišta, Jakub Vašíček, Tomáš Jarkovský

Loutky a kostýmy: Tereza Venclová a kolektiv

Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu Ostrovy v pohybu za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice

www.sportniki.cz

Vstupné: 100 Kč
Ticketportal