Program * květen 2010

úterý 4 / 18:00

Respekt institut: Cesta do hlubin pardubické dopravy / veřejná debata

Jaká je budoucnost dopravy v Pardubicích? V jakém stádiu příprav je jihovýchodní a severovýchodní obchvat? Jakým způsobem se bude řešit doprava v Pardubicích při rozšíření silnice 1/37? Kdo dostane více prostoru ve městě - auta, chodci nebo cyklisté? Budou nějak zvýhodněny udržitelné formy dopravy?

Účast na debatě přislíbili:

Ing. Bohumil Vebr - ŘSD ČR Správa Pardubice
Ing. Vladimír Bakajsa - vedoucí odboru dopravy magistrátu města Pardubic
Ing. Alexandr Krejčíř - předseda komise pro dopravu a Komise pro urbanismus a architekturu MMP Ing. arch. Petra Nacu - vedoucí odboru hlavního architekta magistrátu města Pardubic
Jakub Kutílek - sdružení Město na kole
Ing.
Petr Novotný - Ateliér Amok
Debatu moderuje Adam Šůra (týdeník Respekt)

www.respektinsitut.cz


Vstup volný

 
     
       

pátek 7 / 20:00

TextConnexion: KUDLÁČEK/ RAJCHMAN / ZAHRADNÍK

Další večer dlouhodobého projektu TextConnexion, jehož cílem je vytvořit v Divadle 29 platformu pro prezentaci textu bez ohledu na druh, žánr a kontext, ve kterém je text užit.

Slavomír Kudláček (* 1954, Pardubice) vystudoval VŠZ v Praze, obor meliorace. Pracuje v Chrudimi jako památkář. Mimo jiné vydal básnické knihy Hodina Amulet (Mladá fronta, 1994), Balada o Lovětínské rokli (vlastním nákladem, 1997), Jiná jména (Ivo Železný, 1999),  Zapomenutá noc (Host, 2001), Polesí v nebesích (Maxx Creative Communication, 2004), Svět, který předtím nebyl (Dauphin, 2008).

Pavel Rajchman (*1958, Most) je zaměstnán u Českých drah, kde pracuje jako strojvůdce na měřicí drezíně. Vydal např. tyto sbírky básní: Apeiron (Mladá fronta, 1993), Androgyn (Český spisovatel, 1996), Padlome Lome (H+H, 1998), Průzor do vymyšlené bytosti (Host, 2001), Neanone (Theo, 2004), Nebo (Theo, 2007). Publikoval v mnoha antologiích, např. Anthologie de la poésie tcheque contemporaine 1945 - 2000 (France - Gallimard 2002), La Poésie Tcheque En Fin de Siecle (Belgie- Sources 2003), Antologie (Welles, 2002) či Přetržená nit aj.

Michal Zahradník ( * 1963, Pardubice) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity J.E.Purkyně v Olomouci (diplomová práce věnovaná interpretaci díla V. Holana). V posledních letech se zabývá sociálně preventivní problematikou (ředitel o.s. Šance pro tebe v Chrudimi). V devadesátých letech pracoval v tanečně divadelní skupině Jumping Hamada, jejíž představení byla často inspirována jeho texty („Kruh opsaný balvanem“, ad.). Mimo jiné vydal sbírku Děti v lese a jiné básně (Terra Madoda, 2006).

Hudební doprovod obstará KAKO.

Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu TextConnexion 2010. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice.

Vstupné: 60 Kč

 
     
   

úterý 11 / 19:00

OFFCITY_ARCHITEKTI / Jan Jehlík /přednáška/

architekti vstupují --- ) :: do :: města // veřejného prostoru // architektury // Pardubic // offcity

Cyklus přednášek offcity_architekti prezentuje architekty, kteří se ve své praxi aktivně zabývají veřejným prostorem a zároveň jsou „hvězdami“ české architektonické scény, jejich práce snesou srovnání v širším evropském kontextu.

Architekt Jan Jehlík svou kariéru začínal jako projektant ústeckého Stavoprojektu, prošel soukromou praxí i praxí hlavního architekta města Ústí nad Labem. Jeho výraznými realizacemi jsou například výrobní hala Materialise v Ústní nad Labem či rodinný dům v Přerově nad Labem.

V současné době  působí jako vedoucí Ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT, kde vyučuje předmět „Urbanismus IV – Navrhování“ a vede urbanistický ateliér. Jeho práce jsou publikovány v českých i zahraničních odborných periodikách.

Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2010. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.offcity.cz * www.janjehlik.cz

Vstupné: 40 Kč

 
     
   

středa 12 / 19:00

Úspěšné FAMU.filmy: Bába / Druhé dějství

Zuzana Špidlová: Bába / ČR / 2008 / 22 min.
Máma se mě na nic neptala, prostě si vzala bábu k nám. Teď tady leží uprostřed mýho pokoje. A já se o ni musím starat. Pořád. Vítěz studentské sekce Cinéfondation festivalu v  Cannes pro rok 2009.

Olmo Omerzu: Druhé dějství / ČR / 2008 / 43 min.
Cílie a její přítel Martin, egoistický překladatel bez vyhlídky na seberealizaci, jsou hlavními protagonisty milostného příběhu o vztahu, z něhož se pomalu, zato s jistotou vytrácejí ideály. Mezi stereotypem života a Martinovými nikdy nedokončenými překlady se otevírá příběh o opožděných líbánkách začínajících v době, kdy už je vše ztraceno. Cesta se záhy ukáže jako vhodné alibi pro Martinův útěk. Příběh se rodí v Praze a zaniká v Terstu. Mohutné obrysy lodí brázdí ztemnělou hladinu moře; rozhodnutí zůstává na Cílii.

Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu FilmFuse 2010. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice a Ministerstva kultury ČR.

www.babafilm.eu

Vstupné: 70 Kč

 
     
   


SERGE AMBERT v Divadle 29

Francouzský tanečník,choreograf a pedagog Serge Ambert začínal svou kariéru jako herec a tanečník. Po angažmá v  Opera de Lyon pokračuje ve skupině Francine Lancelot - Ris et danceries, která se specializuje na barokní tanec. Později potkává francouzskou choreografku Christine Bastin , se kterou naváže dlouholetou spolupráci jako tanečník a asistent. Od roku 2003 pracuje příležitostně v České republice, kde uvedl několik svých choreografií a uspořádal několik tanečních dílen. V roce 2004 zakládá svou vlastní skupinu Les alentours reveurs.

Čtvrtek 13 / 19:00

Václav Nižinskij / přednáška

Pro své nové s ólo se Serge Ambert nechal inspirovat životem umělce, tanečníka a choreografa Václava Nižinského. Přednášku pořádá před uvedením své choreografie v Divadle 29 proto, aby publikum lépe seznámil se životem tohoto pozoruhodného umělce. Je to úchvatné téma člověka, pro kterého byly život, tanec a tvorba nerozlučně spjaty. Nižinskij trpěl duševní chorobou, která ho v průběhu života přemohla a zcela vydělila z vnějšího světa. Přednáška bude doplněna promítáním ukázek z dochovaných fotografií a ze zrekonstruovaných Nižinského choreografií.
Vstupné: 40 Kč

Sobota 15 / 13:00 - 17:00

Taneční workshop

V rámci uvedení své nové choreografie pořádá Serge Ambert dílnu pro tanečníky (profesionály i amatéry). V jeho podání jde o tanec, kde se mísí fyzično s divadelností. Jeho taneční rukopis je velice přesný, každý detail je důležitý. Práce s tělem je pro Serge Amberta založena hlavně na práci se zemí (najít oporu v zemi, umět využít její energii). Další témata dílny: práce s tělesným centrem (probudit naše tělesné centrum, pohyb, který z něho vychází), práce ve dvojici (kontakt, dát svoji váhu a přijmout váhu druhého), improvizace ve skupině a v prostoru, probouzení smyslů (zraku, sluchu, cítění), práce s prostorem (vědět kde jsem v prostoru, kde jsou ostatní, kam jdu, kam směřuje můj pohled).

Workshop je určen pro profesionální i amatérské tanečníky ( kapacita je omezena), koná se v sále Divadla 29.
Přihlášky a další informace:
Jiří Dobeš, mobil: 603 814 441, e-mail: jiri.dobes @ asseco.cz
Účastnický poplatek: 150 Kč

Pondělí 17. května / 20:00

Ephemere

Comme un bond en plein ciel

Večer složený ze dvou tanečních sól proložených čtením textů Václava Nižinského, které vznikaly v době, kdy se začínaly projevovat příznaky jeho nemoci. Cítí, že začíná šílet. Ale co je to šílenství?

Je veux danser parce que je sens et pas parce qu'on m'attend… / Chci tančit protože to cítím, ne protože na mě čekají… (slova, která si poznamenal do svého deníku těsně před svým posledním vystoupením) .

Ephemere: z řeckého ephemeros - jednodenní, pomíjivý.
L'éphémere ( jepice ) je okřídlený hmyz, připomínající malou vážku. Život dospělého jedince trvá mezi jedním a deseti dny, jeho larva však předtím žije několik měsíců ve vodě.

Ephemere, křehkost / Spojení života a zániku / Každý okamžik je probuzením / První vzlet směřuje k věčnému spánku / Nekonečně a věčně...

Choreografie: Serge Ambert, interpretace: Bětka Májová, hudba: Scanner, světla: Serge Ambert a Vladimír Burian

Comme un bonde en plein Ciel / Jako skok do oblak: toto taneční sólo je isnpirováno životem legendárního tanečníka Václava Nižinského. Jeho posedlostí tancem, jeho šílenstvím, jeho životem, který byl neodděliitelně spjat s tancem. Tenkou hranicí mezi tím, co nazýváme normalitou a tím, co se již ocitá na druhé straně. Václav Nižinskij žil od sých 28 let do konce života v psychiatrické léčebně.

Choreografie, scénografie a interpretace: Serge Ambert, světla : Vladimír Burian, kostýmy: Aline Querengässer

vstupné: 100 Kč

Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 a Alliance Française Pardubice v rámci projektu Ostrovy v pohybu 2010 . Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

 
     
   

pátek 14 / 20:00

SATO-SAN TO

nujazz / jungle / d'n'b / world music

Tomáš Herian – bicí, loops, samply
Oskar Török – trumpeta, piano
Jaromír Honzák – kontrabas

Formace Sato-San To míchá elektroniku, jazzové trumpetové improvizace, junglové rytmické podklady, taneční hudbu, prvky world music a vypjaté filmové hudby. Sato-San To je intelektuálním zákuskem, který strhává rytmem a invencí, láme zastaralé jazzové výstavby a nikdy netušíte, co může následovat. Neustále vytváří nové kompozice, vaří směs ze zajímavých hudebních žánrů, experimentují se zvukem, který jejich projev ještě více podtrhuje, ignorují popovou melodičnost a nahrazují ji dlouhými zahuštěnými plochami. Zvuk Sato-San To je postaven na sugestivním, vysloveně tvrdě rockujícím rytmu bicích Tomáše Heriana, pod nímž se pohybují zvuky koláží ze samplů a elektronické hudby. Do této zvukové prefabrikace pak expresivně improvizuje trubka Oskara Töröka, vytvářející melodické linky, ve výrazu někdy až freejazzové. Další dimenzi dodává groovující kontrabas jednoho z nejlepších českých jazzových basistů Jaromíra Honzáka.

Sato-San To vzniklo na počátku března roku 2008 a tvoří ho bubeník Tomáš Herian (S.O.I.L., Al-Yaman, Trio Puo), trumpetista Oskar Török (Vertigo Quintet, NUO) a kontrabasista Jaromír Honzák (Jaromír Honzák Quartet, Face of the Bass, Bratři Ebenové). V červenci 2008 pokřtili své první album Skinny (zdarma je stažení na http://freefesttroja.cz) a nyní připravují druhé album.

Koncert je uváděn v rámci projektu Jazzconnexion za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

www.myspace.com/satosantocz


Vstupné: 120 Kč, studentské: 90 Kč

 
     
   

čtvrtek 20 / 20:00

Divadlo DNO: Svět podle Fagi

Divadlo Dno jako první oslovilo a získalo povolení divadelně ztvárnit komiksy stoupající hvězdy "Fagi Comiksové". Krátké příběhy s šokujícími pointami. Hrané nejdivočejšími předměty. Filmová projekce klípku stejného druhu. Pokaždé vernisáž. Živá hudba divokých rytmů. Zkratka, střih, vtip, gesto.....to je arzenál, kterým FFK utočí na vaši bránici.

Autor: Fagi a DNO
Režie: Jiří Jelínek
Hudba: Martin Kyšperský
Scénografie: Františka Jelínková
Hrají: Jiří Jelínek, Martin Kyšperský
Klipy: Kateřina Mihulová


www.divadlodno.cz
* www.youtube.com

Vstup volný

 

 
   


 
    sobota 22 / 19:00

Improvizační zápas Pa.le.ťác.i. versus O.li.v.y.

O čem to je? Malinko o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem střetnou v improvizacích na různorodá témata. Cílem není se navzájem vyřadit, ale společně dokázat dotáhnout improvizaci do zdárného konce. Kulisy připomínají hokejový zápas. Přísný rozhodčí a jeho dva pomocníci v pruhovaných a hráči v barevných dresech. Diváci mají k dispozici oficiální pravidla, dvoubarevnou kartičku na přidělování bodů hráčům a molitanovou pantofli na trestání rozhodčího.

První pardubické utkání České improvizační ligy mezi pardubickými Pa.le.ťáky a olomouckými O.li.vami.

Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu Ostrovy v pohybu . Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

www.improliga.cz

Vstupné: 60 Kč

 
       
   

středa 26 / 19:00

Miroslav Bambušek: Jan Hus – mše za tři mrtvé muže

Dokumentární thriller s prvky hororu a černé komedie. S hvězdičkou.

Film Jan Hus je výsostně politický v tom smyslu, že se zabývá lidmi, kterým běh věcí veřejných nebyl lhostejný. Příběh Jana Husa ale není prezentován jako jeho biografie, ale spíše jako bolestivá otázka, která prostupuje ze středověku do naší současnosti. Jako otázka, která nás vybízí k aktivitě tím, že protestuje, útočí a trpí; jako otázka, která se dnes otvírá jako kudla v kapse. Drásavý film, který připomíná a aktualizuje skrze postavy tří hrdinů mučednický odkaz Jana Husa. Experimentální postupy, 8mm ruční kamera a střihová skladba vytvářejí autentický, neopakovatelný, syrový filmový zážitek.

Miroslav Bambušek / ČR / 2009 / 75 min.

Po projekci bude následovat debata s tvůrci filmu - Miroslavem Bambuškem (režisér) a Radimem Špačkem (producent).

Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu FilmFuse 2010. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice a Ministerstva kultury ČR.

www.perzekuce.cz/realizace/realizace_janhus.html

Vstupné: 70 Kč

 
       
   

neděle 30 / 19:00

Theater am Faden (D): Skřet Půlnoc levou vzhůru vznes

Helga Brehme / Věra Říčařová / František Vítek

Výlet do historie světového loutkářství a světa lidské hravosti v novém představení legendárních loutkařů Helgy Brehme, Věry Říčařové a Františka Vítka.

Německá loutkářka a zakladatelka stuttgartského divadla Theater am Faden (Divadlo na niti) Helga Brehme během několika desetiletí shromáždila mimořádnou sbírku originálních loutek z celého světa. V jejím divadle/muzeu/domě, který připomíná labyrint, všude - na stěnách a trámech, ve výklencích a na oknech - visí loutky. Vietnamské loutky vodního divadla, stínové loutky z Číny a Indonésie, africké obřadní loutky a masky, dřevěné plastiky zvířat a lidí různých velikostí a původu, barmské loutky i prastaré evropské marionety. V zemích svého původu tyto loutky svoji aktivní dráhu ukončily a jejich původní kontexty již zanikly. Ve Stuttgartu se však sešly v jiném kulturním prostředí a Helga Brehme a její spolupracovníci – legendární čeští loutkoherci František Vítek a Věra Říčařová – se pokusili dát jim možnost znovu ožít a vyslovit se. Pod titulem vypůjčeným z básně Christiana Morgensterna se odehrává malý hodinový zázrak. Loutky z různých kontinentů a kultur se setkávají na starém dřevěném stole. Tři staří loutkáři s nimi hrají mistrně a uctivě, ale vzácné exponáty rozhodně nešetří. Loutky často do sebe tvrdě naráží, padají na zem a pak znovu ožívají. Loutkáři jakoby loutky neovládali, ale pouze jim sloužili, jakoby s nimi hráli ve snu nebo lépe řečeno probouzejí loutky na krátkou chvíli z jejich dlouhého snu.

Helga Brehme (1939)
V  60 . letech studovala stuttgartskou Akademii výtvarného umění a poté v Praze na Loutkářské katedře AMU a hostovala v loutkovém divadle v Hradci Králové. V roce 1972 založila Theater am Faden, které účinkovalo na řadě festivalů v Evropě, Jižní Americe a Indii. Od téže doby také začíná sbírat loutky z celého světa a budovat pozoruhodné muzeum loutek.

Věra Říčařová (1936)
Vystudovala Vyšší uměleckoprůmyslovou školu v Bechyni a loutkářskou katedru na pražské AMU. Od roku 1959 působila v hradeckém Divadle Drak jako loutkoherečka a scénografka. Od roku 19 81 je na volné noze. Spolu s Františkem Vítkem vytvořila dnes již legendární představení Piškanderdulá , jež patří ke klenotům moderního loutkářství. S tímto představením, které mělo premiéru před třiceti lety, se oba loutkáři stali hvězdami mnoha renomovaných festivalů od New Yorku po Tokio.

František Vítek (1929)
Loutkář, řezbář, scénograf. Vyučil se řezbářem u brněnského restaurátora a sochaře Jaroslava Vaňka. Pracoval v továrně na hudební nástroje v Lubech a v loutkových divadlech v Brně a Mariánských lázních. Od roku 1958 do roku 1981 působil v loutkovém divadle v Hradci Králové jako scénograf a řezbář. Spolu s Věrou Říčařovou vytvořil a hraje autorské představení Piškanderdulá.

Představení pořádá občasné sdružení Terra Madoda v rámci projektu Ostrovy v pohybu za finanční podpory Ministerstva kultury, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice a Divadlo 29 v rámci projektu Cizinci v Čechách za podpory statutármího města Pardubice.


www.theateramfaden.de


Vstupné: 100 Kč