Program * září 2011

pátek 2 / 18:00

Božský sešit

Premiéra studentského filmu

Byl horký letní den a byl sychravý podzimní večer, kdy se sešli čtyři přátelé, aby si dali slib, že až vyrostou, napíší každý po jednom příběhu, který by odvedl pozornost lidstva od hrůz války. Nebyl to nikdo jiný než J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, J. Bittner a O. Vršanský. A stejně jako Pán prstenů a svět Narnie se dočkal zfilmování i Božský sešit, klasické dílo české literatury.

O toto zpracování se postarala renomovaná filmařská společnost SFK Pardubice ve spolupráci s literárním a tvůrčím uskupením Two Birds With One Stone. Film o lásce, svádění, rodinných dramatech, o víře, neduhách společnosti, pochybném kouzelníkovi a o soustruhu, soudruhu! Uvidíte mimořádné kousky na kladině, dramatické honičky a rvačky, trochu erotiky a psa. Odvážné dílo s trochou vtipu, napětí, teatrálnosti a majoránky. (pozn. redaktora: neduha = opak duhy)

Božský sešit, 2011, režie: O. Vršanský, hrají: O. Vršanský, J. Bittner, R. Vršanský, P. Bittner, P. Horký a další

Vstupné: 30 Kč

 
     
       

čtvrtek 15 / 20:00

NTS Trio

Michal Nejtek – klávesy, elektronika
Petr Tichý – kontrabas, trumpeta, elektronika
Štěpán Smetáček – bicí

Pod zkratkou NTS se skrývá pozoruhodný projekt tří hudebníků rozkročených do velmi různých žánrových oblastí. Skladatel soudobé artificiální hudby a klávesista Michal Nejtek vedle The Plastic People Of The Universe nebo Agon Orchestra vystupuje v kapele Davida Kollera. Štěpán Smetáček bubnoval v Arakainu, prošel řadou rockových, bluesových, metalových, jazzových i bluegrassových kapel a kontrabasista Petr Tichý se pohybuje v jazzových, alternativních i experimentálních projektech. Spojení těchto tří hudebních živlů dalo vzniknout jedné hudební vánici, ve které se neustále něco zajímavého děje.

Kapela tvoří jak ambientní improvizované plochy, tak předem zkomponované složité melodicko-rytmické struktury, které by nikdo neměl šanci zopakovat bez notové opory. Mezi těmito extrémy se pak pohybují melodie, harmonie, groovy, zvukové shluky všemožných nálad a stylů od zmiňovaného ambientu, přes různé rockové vlivy, funk, free jazz, punk, atd. Hudba NTS je energická a rockově hutná a zároveň ji nechybí nadhled, uvolněnost a hravost. Zvuk kapely se průběžně ježí, syčí, bublá, vzdouvá a píská, ale mezi tím je místo i pro akustické klasické piano, standardní jazzovou basu, pro sólo na trubku či pro vokál nebo recitativy záměrně potlačené do nesrozumitelnosti. NTS po velmi zdařilém debutu Libido Trip z roku 2009, vydali letos kritikou nadšeně přijatý vinyl Permanente Frustration.

Koncert je uváděn v rámci projektu Jazzconnexion za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

MP3 Merry Pitfall

MP3 7Up

www.bandzone.cz/nts ° www.myspace.com

Vstupné: 100 Kč

 
     
   

pátek 16 / 18:00

VeloBiograf: Kráska a bicykl

Proč dívky z britského Darlingtonu nepovažují ježdění na kole za cool, proč jim to připadá dětinské a nebezpečné? A proč naopak dívky z Brém vidí kolo jako dopravní prostředek, který jim dává volnost, a mají z něj potěšení? Britský dokument Kráska a bicykl mapuje život dvou skupin dívek, které od sebe odděluje moře a rozdílné společenské klima.

Beauty and the Bike ° GB ° 2009 ° 55 minut ° anglicko-německy / české titulky ° režie Richard Grassick

Na plovárně s Janem Gehlem

Rozhovor Marka Ebena s významným dánským architektem a profesorem urbanismu.
ČR ° 2011 ° 22 minut ° režie Jan Hojtaš

Akce se koná v rámci Týdne mobility. Pořádá o. s. Město na kole.

www.mestonakole.eu

Vstup zdarma

 
     
   

sobota 17 / 19:00

Jiří Sádlo

offcity ne-architekti


nejen architekti vstupují do města / veřejného prostoru / krajiny / Pardubic / offcity

Po prázdninové odmlce pokračujeme v seriálu přednášek projektu offcity, jejichž hosty jsou v roce 2011 „nearchitekti“ čili osobnosti, které s architekty často spolupracují či jiným, svým vlastním způsobem odkrývají neviditelné vrstvy města, místa, krajiny…

Jiří Sádlo je přírodovědec, biolog, který se věnuje fytocenologii, cenogenezi, reliktům, neofytům nebo dynamice krajiny v holocénu. Zabývá se však též kulturně-naturálními procesy, jako j sou například suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. Působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v oddělení geobotaniky.

Kromě odborných publikací je spoluautorem knih Biologie krajiny (spolu s Davidem Storchem) a Krajina a revoluce (spolu s Petrem Pokorným, Pavlem Hájkem, Dagmar Dreslerovou a Václavem Cílkem). Jeho úvahy týkající se kulturní krajiny a dějů s ní spojených nám jistě otevřou další zajímavý pohled na náš životní prostor.

Pozor! Sledujte novinky na webu www.offcity.cz. Přednášce bude možná předcházet ne zcela tradiční a dozajista ojedinělý offcity_trip.

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu offcity 2011. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.offcity.cz ° www.ibot.cas.cz

Vstupné: 50 Kč

 
     
   

úterý 20 / 20:00

Animace a psychické (ne)zdraví

Ozvěny AniFestu

Duševní nemocí může onemocnět každý. Život takového člověka není lehký. Pronásledují vás strach, úzkosti a hlasy, které vás ponižují. Často se dokonce nedokážete orientovat ve svém životě, natožpak v okolním světě. Festival Týdny pro duševní zdraví, v rámci kterého je program uváděn, veřejnost o této problematice informuje, přesvědčuje ji, aby osoby trpící duševními potížemi neodsuzovala, a ty, kteří si své potíže nechtějí přiznat, podporuje v tom, aby se problémům postavili čelem a vyhledali odbornou pomoc.

Poruchy duševního zdraví jsou také poměrně častým námětem animovaných filmů. Krátkometrážní snímky z celého světa, které reflektují úzkostné, depresivní či osobnostní poruchy nebo například autismus, se objevují každoročně i v mezinárodní soutěži festivalu animované tvorby AniFest. V rámci večera shlédnete výběr z jeho letošního ročníku. Tvůrci těchto snímků zaujímají k tématům nemocí duše různé postoje a pro jejich reflexi využívají také různé animační techniky. Někdo k tématům přistupuje s nadsázkou (např. Aico Kitamura ve filmu Getting Dressed či Rafael Sommerhalder ve snímku Vlci), někdo vážně (Staré tesáky , r. Adrien Merigeau, Alan Holly) a někdo pak ze subjektivního pohledu podmíněného vlastní zkušeností (Kousek po kousku , r. Sharon Liu).

Akce se koná v rámci projektu aniLAB 2011 ve spolupráci s mezinárodním festivalem animovaného filmu AniFest za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

www.anifest.cz ° www.pdz.cz

Vstup volný

 
     
   

středa 21 / 18:00

Budoucnost cyklodopravy v Pardubicích, vize, cíle, cesty

Veřejná debata

Jaké jsou vize náměstka primátorky Martina Bílka v oblasti cyklodopravy? Na čem pracuje městský cyklokoordinátor? Jak dosáhnout toho, aby bylo v ulicích více kol a méně aut? Proč to chtít a co to bude stát? Co prosazuje občanské sdružení Město na kole a co si o tom myslíte vy?

Akce se koná v rámci Týdne mobility. Pořádá o. s. Město na kole.

www.mestonakole.eu

Vstup volný

 
     
    čtvrtek 22 / 20:00

Tara Fuki

Andrea Konstankiewiczová - violoncello, zpěv  
Dorota Barová  - violoncello, zpěv

Na podzim roku 2000 se na české hudební scéně objevil nový fenomén, violoncellové duo Tara Fuki. Tvoří jej zpívající violoncellistky Andrea Konstankiewiczová (hrála mj. v kapele BOO nebo hudebně-taneční formaci Rale) a Dorota Barová. Ta v současné době paralelně s  Tara Fuki vystupuje s kapelami Vertigo, Baterky, s improvizačním akustickým duem Tellemarkk a také s DoMa Ensemble a Kuzmich Orchestra.

Hudba Tara Fuki je naprosto svébytná, své kořeny má ve společných improvizacích, které jsou postupně hlouběji propracovávány. Je to hudba křehce dynamická, výrazově velmi bohatá, obohacená o otisky různých hudebních stylů s příchutí dálek. Ve své hudbě i textech se Tara Fuki nechaly inspirovat poetikou nocí a snů, které chápou jako extrakt podvědomí. „ Neboť,“ jak říká Andrea Konstankiewiczová, „ to, co se v nás odehrává v noci, je úplně jiné a mnohdy i pravdivější než to, co vnímáme ve dne .“ Stejně jako sny, dokáže jejich hudba něžně hladit a konejšit, ale také bolet svou naléhavostí.

Hudební styl Tara Fuki je natolik svébytný, že se vymyká jakémukoli přímočarému zařazení, ale zcela jistě prahne po komunikaci s vnímavým a otevřeným posluchačem. Jejich skladby nejsou ani tak o slovu, i když velmi poetickém, jako spíše o pocitu, o atmosféře, náladě, o snaze postihnout nezachytitelný okamžik plynutí času. A o to se obě zpívající violoncellistky snaží po svém a naprosto věrohodně. Nevšední autorské písně Tara Fuki jsou většinou vystavěny na výrazném rytmickém motivu v pizzicatu, často ani neměnícím svou harmonii. Užití melodické polštiny v převážné většině kompozic (používají ale také francouzštinu, češtinu a jazyk „tarafuki“) skladbám propůjčuje další kouzlo.

Tara Fuki vydaly doposud čtyři autorská alba. To poslední, nazvané Sens, vyšlo v roce 2010. Představuje Tara Fuki v klidnější, kontemplativnější poloze a potvrzuje výjimečné postavení této kapely na tuzemském poli alternativní scény.

Koncert je pořádán v rámci projektu Etnoconnexion za finanční podpory statutárního města Pardubice.


www.tarafuki.eu


Vstupné: 140 Kč, studentské: 100 Kč

 
     
   

pátek 23 - neděle 25

V neděli mám premiéru!

Výlet do kuchyně autorského filmového dokumentu

Třídenní workshop autorského dokumentárního filmu pod vedením dokumentaristy a pedagoga FAMU Víta Klusáka (Český sen, Český mír, Vše pro dobro světa a Nošovic) a střihačky Janky Vlčkové (Nesvatbov, Vše pro dobro světa a Nošovic). Živou hudbu k výsledným filmům nahrají naši staří dobří a známí DVA.

Případné zájemce o účast na workshopu, kterým se do ruky dostane až tento tištěný program, však bohužel zklameme. Kapacita dílny je v tuto chvíli již zcela naplněna. Srdečně vás ale zveme na premiéru výsledných filmů . Jak už ostatně sám název workshopu napovídá, uskuteční se v neděli 25. září 2011 od 19:00 hodin v Divadle 29. Po projekci bude následovat diskuse s lektory i účastníky dílny a hlavně pak následná veselice alias večírek v Klubu 29.

Další informace: Šárka Zahálková, sarka@offcity.cz, + 420 732 436 722.

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektů OFFCITY 2011 a aniLAB 2011. Tyto projekty jsou realizovány za podpory statutárního města Pardubice, Nadace české architektury a Ministerstva kultury ČR.

www.offcity.cz