Program * září 2013


neděle 1 (premiéra) / 19:30 / Automatické kulturní mlýny

reprízy: 5., 6., 25., 26., 28., 29. září, 10. a 12. října

Ropa (Cesty energie)

Premiéra divadelní site-specific inscenace Miroslava Bambuška v areálu Automatických mlýnů

Inscenace Ropa je součástí rozsáhlého dlouhodobého projektu Cesty energie, který je realizován od roku 2009. Umělecky průkopnický projekt vychází z více než 10 let trvajícího výzkumu tématu energetických zdrojů a navazuje na sérii úspěšných site specific projektů reflektujících evropské dějiny a zkoumání ostatních energetických zdrojů. Projekt Cesty energie se s použitím konkrétních autentických příběhů, přetransformovaných do divadelního celku, zabývá reflexí základních energetických zdrojů: uhlí, ropa, voda a jádro. Tyto reflexe jsou založené na studiu „energetických“ stop, které člověk za sebou zanechává při dobývání a užívání zdrojů energie, včetně paradoxního fenoménu, kterému ekonomové říkají „prokletí přírodních zdrojů“. To vše je nahlíženo na základě studia objektivních pramenů: sociálního, ekonomického, ekologického, politického a historického.

Hra Ropa se odehrává v blíže nespecifikované zemi na východě Evropy. Jde o zemi, která je velmi bohatá na zásoby ropy a plynu. To je také důvod, proč v této zemi podnikají petrolejářské firmy a proč kdejaký vlivný státník nezapomene tuto zemi navštívit… potřást si pravicí s panem prezidentem… popřát dobrého dne. Jde tedy o energeticky strategickou zemi, o zemi, která se prohlašuje za demokratickou, ale ve skutečnosti je pravým opakem demokracie; o tom se však všude raději mlčí.

Obecně se hra zabývá fenoménem prokletí přírodních zdrojů, což znamená, že když je země bohatá na přírodní zdroje, tak je drancovaná, vysávaná, znehodnocená stejně, jako lidé, kteří v ní žijí, v zemi panuje nesoulad, výrazná sociální nerovnost, při každém projevu protestu proti tomuto stavu, jsou proti civilistům užívány ty nebrutálnější represivní prostředky. Takže země nevzkvétá, chřadne a pustne a se zemí i lidé, kteří v ní žijí. A v neposlední řadě hra vypráví o zemi, které má díky těžbě ropy a plynu skutečný nedostatek pitné vody. Hra se vlastně rozehrává na základní platformě vztahu ropa versus voda a v tomto vztahu rozkrývá propletenec lidských osudů, které jsou do této hry ponořeny.

Inscenační tým:

Scénář a režie: Miroslav Bambušek
Hudba: Vladimír Franz
Výprava: Petr Matásek, Zuzana Krejzková a skupina DKOV
Dramaturgie: Ewan McLaren
Herecké obsazení: Leoš Noha, Martin Finger, Halka Třešňáková, Jakub Čermák, Richard Němec, Tomáš Bambušek, Tomáš Jeřábek

Produkce: Mezery o.s.
Koprodukce: Divadlo 29 – KC Pardubice
Partneři: Offcity o.s., Terra Madoda o.s., Muzeum naftového dobývání a geologie
Mediální partneři: Hospodářské noviny, Lidové noviny, Týdeník Respekt, Český rozhlas, Česká televize

Dramatik a režisér Miroslav Bambušek a jeho o.s. Mezery si za své projekty propojující aktuální témata s nedávnou historií odnesl již několik významných divadelních cen: Cenu Alfréda Radoka, Cenu Divadelních novin, Poctu festivalu ...příští vlna/next wave...atd.

O tom, proč bude projekt o ropě realizován právě v Pardubicích, říká Miroslav Bambušek: Inscenace Ropa bude realizovaná v Pardubicích, protože toto město vlastně vyrostlo na rafinaci ropy, haličské ropy (kdysi Fantovy závody dnes Pardubická rafinerie minerálních olejů – Paramo). Toto město je s duchem ropy spojeno, ač to samo možná ani netuší. Fantovy závody na rafinaci minerálních olejů (dnešní Paramo) stejně jako ostatní průmyslová odvětví, která se napojena na sebe rozrůstala v druhé polovině devatenáctého století, zásadně přispěly k hospodářskému, kulturnímu a vzdělanostnímu vzestupu Pardubic. Jednalo se o vzestup, jaký město nezažilo od dob Pernštejnů. Pardubice jsou jediné město u nás, kde podobenství o ropě může vzniknout.

Akce se koná za podpory statutárního města Pardubice, Pardubického kraje, Státního fondu kultury a Ministerstva kultury ČR.

Vstupné: 220 Kč, studentské 120 Kč, v předprodeji 200 / 100 Kč
Rezervace vstupenek: info@cestyenergie.cz
Předprodej:

Plánovaná repríza 3. října se ruší. Děkujeme za pochopení.

www.cestyenergie.cz

 
     
       

středa 4 / 19:00 / Automatické kulturní mlýny

4. revoluce

Projekce dokumentu o zajímavých řešeních energetické koncepce.

4. revoluce - energetická soběstačnost / Die 4. Revolution - Energy Autonomy (režie: Carl-A. Fechner, Německo, 2010, 83 min.)

„Mimořádný dokument o zajímavých světových řešeních energetické koncepce, která by se mohla stát inspirací i pro Českou republiku. Nejnavštěvovanější film v Německu roku 2012. Pokud doma večer svítíte, tento dokument byste měli vidět.“ Jiří Šebesta, Aerofilms

Film 4. revoluce přináší příspěvky vědců, držitelů Nobelovy ceny, politiků, aktivistů, ekonomů a podnikatelů do diskuze o budoucnosti energetiky. Na příkladech průkopnických projektů z deseti zemí světa tvůrci dokumentu ukazují, jak můžeme energii získávat, využívat a distribuovat. Od rodin v Mali a Bangladéši, přes revoluční využití alternativních energií v automobilovém průmyslu, až po kancelářskou budovu v Německu, která vyrábí více energie, než sama spotřebuje.

Všichni mají jeden společný cíl: energetickou autonomii. Tedy úplný přechod výroby energie od fosilních a jaderných paliv na 100% energie z obnovitelných zdrojů. Tato změna je tak radikální, že se hovoří o vznikající revoluci: po průmyslové a zemědělské revoluci a revoluci informačních technologií přichází čtvrtá - energetická revoluce.Akce se koná v rámci projektu aniLAB 2013 za podpory statutárního města Pardubice u příležitosti site specific projektu Ropa.

Vstupné dobrovolné

 
     
   

středa 11 / 19:00 a 21:00 / Automatické kulturní mlýny

Persepolis / Kuře na švestkách

AniLAB: Komiks ve filmu / projekce k výstavě Signály z neznáma

19:00 Persepolis
(režie: Marjane Satrapi, Vincente Paronnaud, 95 min., 2007)

21:00 Kuře na švestkách
(Poulet aux prunes, režie: Marjane Satrapi, Vincente Paronnaud, 93 min., 2011)

Marjane Satrapi (* 1969) je íránská komiksová autorka, ilustrátorka a režisérka. Její autobiografický komiksový román Persepolis, v němž s lehkostí popisuje svůj život, krušné dětství a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války s Írákem a následného režimu, jí přinesl doslova celosvětovou popularitu. Podle komiksu vznikl v roce 2007 stejnojmenný animovaný film režírovaný samotnou Marjane Satrapi, a to ve spolupráci s francouzským režisérem Vincentem Parronaudem. Film byl úspěšný u diváků i kritiků - získal mimo jiné Cenu poroty na prestižním Filmovém festivalu v Cannes roku 2007.

O čtyři roky později se zfilmování dočkala i další autorčina komiksová novela Kuře na švestkách, a to opět v režii dua Satrapi & Parronaud. Jejich nový film není sice animovaný, ale fantaskní atmosférou oplývá stejně jako Persepolis. Příběh Kuřete na švestkách se odehrává v předvánočním Teheránu roku 1958. Hlavním hrdinou romantického příběhu o osudové lásce je Nasser Ali Khan, nejslavnější houslový virtuóz své doby. Ten si jednoho dne zničí své skvělé housle, a protože žádné další, se kterými by byl skutečně spokojený, nemůže najít, rozhodne se, že se odevzdá smrti. Ulehá do postele a vzpomíná na svůj mnohdy legrační osud a vztahy a sní a představuje si budoucnost.

Oba filmy inspirované komiksem uvádíme u příležitosti výstavy Signály z neznáma, přehlídky představující devadesátiletý vývoj českého komiksu, která se koná až do 20. října 2013 v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích - zámek 3.Akce se koná v rámci projektu aniLAB 2013 za finanční podpory statutárního města Pardubice ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Vstupné: 50 Kč (jeden film), 80 Kč (oba filmy)

 
     
   

čtvrtek 12 / 9:00 – 16:00 / Automatické kulturní mlýny

UTesla Festival: Smart City

oficiální zahájení festivalu Uskupení Tesla

Projekce, výstavy, instalace, přednášky, kulatý stůl, architektonické návrhy, performance, ankety.

Desátý ročník festivalu věda a umění Uskupení Tesla o. s. je tentokrát zaměřen na vědu a technologie na Industriální naučné cyklostezce ve městě Pardubice (INCS). Stezka vychází z infrastruktury stávajících cyklostezek a cíleně mapuje vývoj tzv. smart strategií a technologií, které jsou chemickou přísadou tohoto města od minulosti, přes současnost až po vizi budoucnosti, v níž by chytré technologie, výzkum, vývoj a vzdělávání přispěli k pozitivní sociokulturní esenci a integraci města. Našim společným zájmem je, aby tato proměna, kterou právě zažíváme, z města s těžkým chemickým průmyslem vytvořila město univerzitní, s vysokou přidanou hodnotou špičkového výzkumu, vzdělávání a s chytrými dynamickými firmami.

Umění je způsob a forma jak na výše uvedené fenomény reagovat a upozornit. Chemická identita přilákala řadu významných vědců exaktních i sociálních, umělců street artu, site specific až po výtvarníky, ale také jejich samotné studenty, kteří se spolupodílejí na vzniku a mappingu Industriální naučné cyklostezky. Umělecká reflexe některých lokalit přibližuje a upozorňuje na místa již zaniklá, chátrající, nebo přestavěné industrie, ale také na živou CHEMII 21. století. Další rovinou tohoto netradičního spojení je experiment zkoumající fyzikální, chemické, matematické jevy a vztahy skrze umělecké formy.

Oficiální zahájení festivalu v Automat. mlýnech:

9:00 – 16:00 programy pro školy
Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet nanoprodukty vývojového modelu LÉTO 2014, který vám představí student antropologie a promotér Láďa s podporou studentů DAMU a VŠE projektu KNOWtilus.

10:00 Smart City – kulatý stůl
Moderovaná debata zaměřená na Chemical Agens Pardubic a s tím spojenou vizi 2030.

11:30 Komentovaná prohlídka výstavy studií plánovaného Science Centra (konverze brownfieldu Jatka) a zahraniční ukázky podobných projektů a BETLCHEM.

Od 12. 9. 2013 – 12. 10. 2013 probíhá v Automatických mlýnech stálá expozice architektonické studie nového využití brownfieldu pardubických Jatek a Industriální monitorovací stanice, mapa a projekce Industriální naučné cyklostezky Pardubicemi, PNP Expolsia a BETLCHEM Adolfa Lachmana.

www.utesla.cz

Pořádá Uskupení Tesla, o. s. ve spolupráci s Divadlem 29 a projekty nanoPINION a KNOWTILUS.

Vstup volný

 
     
   

pátek 13 / 19:00 / Automatické kulturní mlýny

Ondřej Smeykal & Bear Love (UK)

Český hráč na didgeridoo Ondřej Smeykal a britský hráč na obří gongy Bear Love připravili podzimní zvukovou událost. Jejich setkávání v Londýně vyústilo ve spolupráci na projektu s názvem Výprava.

Společná performance pro obří gongy a didgeridoo je zážitkem nejen pro uši, ale i pozváním do elementárního světa, kde dřevo a kov v podobě nejstarších hudebních nástrojů lidské civilizace nabízí znovuoživení našich archetypálních zkušeností. Zkušenost, kterou publikum na takovýchto akustických vystoupeních získává, je nezaměnitelná. Frekvence gongů rezonuje těly a spojuje hudebníky s diváky i okolním prostorem. Společné setkání se tak stává hlubokým zážitkem jednoty a synergie nejen s místním geniem loci, ale i se sebou samými.

Ondřej Smeykal je hráč na australský domorodý nástroj didgeridoo. Jeho styl hry je unikátní i v konfrontaci se světovými špičkami ve hře na tento nástroj. Smeykal svým projevem objevuje nové dosud neprobádané oblasti hry na didgeridoo. Precizním přednesem poukazuje na bohaté možnosti souzvuku hlasové modulace základního tónu a v kombinaci s variabilitou nátisku dosahuje neuvěřitelně bohaté škály zvukového zabarvení. Z obyčejné děravé větve vytváří Ondřej Smeykal jakýsi malý komorní orchestr.

Bear Love je hráč na obří gongy, křišťálové mísy, zvony a činely. Žije a pracuje v Londýně, rádius jeho působení je ale celoevropský. Do České republiky přijede tento zvukový experimentátor se svou kolekcí symfonických gongů. Bear Love používá nástroje o průměru 2,2 metrů, které patří mezi vůbec největší v Evropě.

www.smeykal.com

Vstupné: 150 Kč
Na akci nepřijímáme rezervace.
Předprodej:

 
     
   

pátek 13 / 21:00 / Automatické kulturní mlýny

Zdeněk Bína & Jan Urbanec
Acoustic Project

Koncert frontmana bývalé kapely -123min., excelentního kytaristy a zpěváka Zdeňka Bíny a jeho spoluhráče Jana Urbance (bezpražcová akustická baskytara).

Zdeněk Bína se začal po rozpadu svého instrumentálně brilantního tria -123min. naplno věnovat svému worldgroovovému projektu, který podle jeho vlastních slov nejlépe vyjadřuje hudbu, jež v něm přirozeně žije právě teď. Charismatický Bína mistrovsky ovládá svou kytaru, která má neuvěřitelně plný a živý zvuk. Neméně bravurně umí pracovat také se svým hlasem, zvukomalebně imituje cizí jazyky, často střídá dynamiku a tempo. Svým procítěným výrazem, zápalem pro muziku, svou bezbřehou energií a neskrývanou radostí z hudby intenzivně oslovuje posluchače. Jeho spoluhráčem se v tomto novém akustickém projektu stal výjimečný basista Jan Urbanec. V něm Zdeněk Bína našel kongeniálního muzikálně nadaného partnera, který svou precizní hrou na akustickou čtyřstrunnou baskytaru dokáže nahradit i perkuse. Vystoupení dua má ambice nadchnout fanoušky mnoha hudebních žánrů - počínaje jazzem, funky a latinou, přes flamenco a blues po cikánské melodie a arabskou hudbu.

Samouk Zdeněk Bína se při utváření vlastního rukopisu inspiroval především jazzem a soulem sedmdesátých let. Jeho začátky jsou spojené s crossoverovými Walk Choc Ice, poté, co je opustil, začal improvizovat se svým kamarádem, bubeníkem Dominikem Tůmou. Nejprve v duu, posléze osudově posíleni o baskytaristu Fredrika Janáčka   a pod názvem -123 min., uváděli publikum k vytržení energickým mixem funky, jazzu a blues. Dnes jim patří neochvějná pozice domácí klubové stálice, na kontě mají alba Shooba Dooba, Try, Home?, -123minXL Live, Mom a Dream a stovky odehraných koncertů. Zdeněk je kromě autorství hudby -123 min. podepsán i pod hudbou k animovanému filmu Piktogramy, na kytaru hraje svou skladbu také v Hřebejkově filmu Horem pádem. Podílel se také na Andělem oceněném albu elektronického projektu Mythematica. Nyní se věnuje také zcela novému projektu Asalei.

Koncert je uváděn v rámci projektu Jazzconnexion za podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

www.zdenekbina.com

Vstupné dobrovolné

 
     
   

sobota 14 / 14:00 – 20:00 / Automatické kulturní mlýny

Trh Winternitz:
Sláva chlorofylu a abecedě vitamínů!


Jen moukou není člověk živ, zvlášť když ji má před víčky i za víčky den co den. Karel proto ometá Egonovi z ramen hladkou, Egon zas Karlovi zpoza klop krupičku a společně vyráží do ulic. U prvního stánku kochají se čerstvou mrkví, u druhého oblými tvary tykví a cuket a hned vedle nemohou oči spustit z elegantně kadeřavých salátových hlávek. Inu, mají slabost pro zeleninu. Sláva chlorofylu a abecedě vitamínů!

Na počest Egonu a Karlovi Winternitzových přinášíme i my na dvůr jejich Automatických mlýnů zelný trh s pestrou nabídkou úrod od lokálních pěstitelů, nadpozemsky lahodné chuťovky z různých koutů světa a bleší trh s poklady ze skříní i zpod postelí. K tomu drobná divadelní setba pro děti i dospělé, pár filmově-zeleninových přesnídávek, kapka autorského čtení, balíček nano vědomostí, kupa vitamínových a recyklačních dílen a swingová tančírna se vším všudy.

Program dne:

14:00 – 18:30
Zelný trh s bio-info stánkem Hnutí Duha
Pestrá nabídka zeleniny, ovoce i jiných produktů od lokálních pěstitelů, výrobců či farmářů. Stánek Hnutí Duha poskytne všem zájemcům řadu materiálů a informací o ekologickém zemědělství, farmářských trzích (jak a kde je založit), bioklubech, recyklaci - především o kompostování bioodpadu.
www.hnutiduha.cz

14:00 – 18:30
Trh cizokrajných dobrot
Ochutnejte jedinečné delikatesy, které pro nás napekli, navařili a připravili cizinci žijící v České republice. Pořádá Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji ve spolupráci s Pobytovým střediskem Kostelec nad Orlicí.
www.integracnicentra.cz

14:00 – 18:30
Blešák v moučném oparu
Co neposlouží vám, jiní možná i zlatem ocení! Provětrejte skříně, poličky, šuplíky a přijďte na dvůr k Winternitzům, místa vedle mouky, zeleniny, vědy i umění je stále dost. Stačí si donést vlastní deku nebo malý stolek, rozložit své poklady – knížky, desky, hračky, drobnou veteš a začít obchodovat. I bratři Winternitzové, páni velkomlynáři, nějak začínali.

14:00 – 18:00
UTesla festival: Smart City #1
Festival vědy a umění Uskupení Tesla. Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet nanoprodukty vývojového nanokitu LÉTO 2014, uniknout si nenechte mini přednášku a workshop o tzv. urbexu - zkoumání nepřístupných, již opuštěných urbánní a industriální lokalit a uměleckou performance studentů DAMU a VŠE – projekt KNOWtilus na téma umění a věda.
www.utesla.cz

14:30
Přednáška a diskuse o kompostování
Největší část obsahu českých popelnic tvoří tzv. bioodpad. Většinou tak končí na skládkách nebo ve spalovnách, přitom jej lze zpracovat přímo v místě původu - kompostovat - a vytvořit tak kvalitní hnojivo pro zahrádky i domácí květiny. Ale co mohou dělat domácnosti ve městech, které by kompostovat chtěli, ale nemají kde? Slyšeli jste už o komunitním kompostování? Jde o společnou aktivitu skupiny lidí (obyvatel bytového domu, spolupracovníky v kanceláři, studenty ve škole...), kteří společně kompostují svůj odpad rostlinného původu. Přijďte se dozvědět více, seznámit se s fungujícími příklady v českých městech a třeba i potkat lidi, kteří by společně kompostovat chtěli. Přednáší Petr Nohava z Hnutí Duha.
www.hnutiduha.cz

15:00
Bramborové království / akční bramborová pohádka pro děti od 3 let s loutkovou bramborovou dílnou
Král Brambor Bramborovič I. a jeho choť královna Brambora Bramborovna II. vyhlašují, že kdo zneškodní strašného draka Friťáka, který se usadil na Bramborovém kopečku, dostane ruku princezny Bramborky a půl bramborového pole k tomu - kdo se odváží bojovat proti takovému nepříteli? Že by statečný princ Karotka?Hrají Loutky bez hranic.
www.lbh.cz

16:00
Rajče on the Road & Z popelnice do lednice / projekce dokumentů
Rajče on the Road (režie: Zuzana Dubová, ČR, 2011, 37 min.)
Příběh cestování dvou rajčat: jedno vyrůstá na jihu Španělska a během svého dlouhého života doputuje přes několik skladů a třídíren až na rodinný stůl v České republice. Druhé je ze zahrady českého zemědělce a tak je jeho cesta na talíř vcelku krátká. Film vypráví a srovnává příběhy několika lidí, kteří se s rajčetem denně setkávají a jsou součástí gigantického „rajčatového“ řetězce.
www.rajceontheroad.cz

Z popelnice do lednice
(režie: Valentin Thurn, Německo, 2011, 88 min.)
Než se zelenina dostane z pole na váš talíř, nejméně polovina jí skončí na skládce. To znamená každé druhé rajče či hlávkový salát. Zní to neuvěřitelně, ale bohužel je tomu tak. Nemluvě o tom, že zemědělství produkuje třetinu skleníkových plynů. Stačí se podívat do odpadních kontejnerů supermarketů či do nejbližší popelnice, abychom zjistili, v jak obrovské míře plýtváme jídlem. Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit. Na příkladech „odpadkové potápěčky“ zachraňující vyhozené jídlo ze supermarketů, amerického antropologa, který založil komunitu lidí najímajících si konkrétního farmáře k pěstování zeleniny, a řady dalších ukazuje možné cesty, jak plýtvání potravinami zastavit. Pokud bychom ho omezili o polovinu, mělo by to na produkci skleníkových plynů podobný efekt, jako kdyby ze silnic zmizelo každé čtvrté auto.
Projekce se koná díky projektu Promítej i ty!.
www.promitejity.cz

17:00
Swingová tančírna se Swing Busters
Odpoledne v rytmu swingu. Do swingu vás zasvětí pražští Swing Busters.
www.swingbusters.cz

18:30
Divadelní gazpacho / divadelní performace
Výživné divadelní gazpacho Halky Třešňákové a Anny Polívkové. Hravé a netradiční představení, které divákům přinese humor, překvapení a odlehče…

… a celý den kupy vitamínových a recyklačních dílen pro malé i velké.

Pořádá Divadlo 29 ve spolupráci s o. s. Terra Madoda, o. s. Offcity, Uskupením Tesla, Hnutím Duha a Centrem na podporu integrace cizinců za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

Vstup volný

VÝZVA:
Chcete se stát součástí a pomoci nám rozšířit program o menší rukodělné a tvůrčí dílny? Hledáme všechny ty, kteří rádi tvoří, vytváří a přetváří a nebojí se své nápady předávat dále. Uvítáme zejména recyklační nebo zeleninové dílny. Zkoušeli už jste ze zeleniny vyrábět hudební nástroje nebo tvoříte z toho, co druzí vyhazují (z pet lahví, obalů od tetrapaků, zbytků látek, vlny apod.)? Jsme otevřeni vašim nápadům! Více informací a přihlášení na e-mailu: klub@divadlo29.cz nebo tel.: 777 886 941 (Šárka Zahálková).

 
     
   

sobota 14 / 14:00 – 20:00 / Automatické kulturní mlýny

UTesla Festival: Smart City #1

projekce, výstavy, instalace, přednášky, architektonické návrhy, performance, ankety

Festival vědy a umění pokračuje ve screeningu vědomostí a obecného povědomí široké veřejnosti o nanotechnologiích a je vám tak nadále přístupná Industriální monitorovací stanice s obsluhou. Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet nanoprodukty vývojového nanokitu LÉTO 2014, který vám představí náš student antropologie a promotér Láďa, nyní i s podporou studentů DAMU a VŠE projektu KNOWtilus (14:00 – 18:00). Následuje přednáška a workshop o Urbexu, kdy vás umělecký fotograf a zakladatel webu urbex.cz seznámí s tímto fenoménem a představí jeho průzkumníky a průkopníky, které lákají nepřístupné, již opuštěné urbánní a industriální lokality. Současně fotograf autenticky zaznamenává formou urbexu Industriální naučnou cyklostezku i průběh celého festivalu (14:30 – 15:30). Na závěr vás čeká čirá improvizace studentů DAMU v prostoru výstavy Industriální cyklostezky a Science centra (16:00).

Od 12. 9. 2013 – 12. 10. 2013 probíhá v Automatických mlýnech stálá expozice architektonické studie nového využití brownfieldu pardubických Jatek a Industriální monitorovací stanice, mapa a projekce Industriální naučné cyklostezky Pardubicemi, PNP Expolsia a BETLCHEM Adolfa Lachmana.

www.utesla.cz

Pořádá Uskupení Tesla, o. s. ve spolupráci s Divadlem 29 a projekty nanoPINION a KNOWTILUS.

Vstup volný

 
     
   

sobota 14 / 20:00 / Automatické kulturní mlýny

Christmas Brass Band

Koncert energické dechové kapely

Osmičlenná pražská kapela postavená na skvěle sehrané šestičlenné dechové sekci rozvibruje a roztančí kromě vás i poslední zrnka obilí v mlýnech. Funkové, jazzové, popové a filmové hity v originálních aranžích. Christmas Brass Band již koncertoval na řadě míst po celé Evropě, například v Bonnu, Lipsku, Paříži, Davosu či Florencii. Hrál např. i v rámci Karlovarského filmového festivalu nebo na Lodi Tajemství bratří Formanů.

www.christmasbrassband.celeano.com

Vstupné dobrovolné

 
     
   

úterý 17 / 20:00 / Automatické kulturní mlýny

Lidský rozměr

projekce dokument / zahájení festivalu Město na Míru (17. 9. – 22. 9. 2013)

Lidský rozměr / The Human Scale (režie: Andreas M. Dalsgaard, Dánsko, 2012, 83 min.)

Jak si stavíme a obnovujeme naše města? Abychom se skrz ně mohli rychle přesouvat, nebo abychom v nich mohli žít? Na většině míst světa platí, že jsou dokonale popsány potřeby automobilistů, dopravní plánování se zaměřuje především na ně. Existuje ale i humanističtější přístup k urbanismu. Nejvýraznějším představitelem tohoto konceptu je dánský urbanista a architekt Jan Gehl. Ten se nedívá na město svrchu, ale nahlíží na ulice zpoza domů a magistrál, očima chodců a cyklistů, lidí, kteří se po městě běžně pohybují. Snaží se všude po světě (například v Londýně, domovské Kodani, New Yorku, Los Angeles, Pekingu, Melbourne, či Šanghaji) napravovat chyby, které vznikly v druhé polovině 20. století, nebo jim předcházet. Podaří se do našich měst navracet lidský rozměr, nebo budou nadále hrát prim potřeby našich čtyřkolých miláčků?

Město na Míru je festival ve městě a o městě. V jeho rámci proběhnou v Pardubicích drobnější akce ve veřejném prostoru, promítání, koncert, městská hra, bude otevřena cyklodílna o. s. Město na kole.

www.mestonamiru.cz

Pořádá o. s. Město na kole ve spolupráci s Divadlem 29.

Vstupné dobrovolné

 
     
    středa 18 / 18:00 / Automatické kulturní mlýny

Residual Echoes (US)
Please The Trees


koncert dvou indie kapel / festival Město na Míru

Mozkem Residual Echoes (Holy Mountain Records) je kytarista Adam Payne. Ten kapelu založil v roce 2005, krátce po té, co se přestěhoval do San Francisca. Odvahu k založení vlastní kapely mu dodali kamarádi ze spřátelených projektů Comets on Fire či Six Organs of Admittance. Payne tak rozjel vlastní, psychedelií, hard rockem a kraut rockem inspirovaný projekt. Do Evropy zavítá letos v září poprvé, a to rovnou s novou, již šestou deskou The Middle Path.

Please The Trees (Starcastic) na scéně působí již od roku 2007, kdy se osobitý písničkář Vašek Havelka spojil se členy táborské kapely Some Other Place. Společně dali vzniknout hudbě, která nemá daleko k americaně, blues či dřevnímu psychedelickému rocku. Sestava PTT se od roku 2007 značně prostřídala a Please The Trees dnes obrážejí koncerty pouze jako trio a s novou deskou Forrest Affair dokazují, že patří k jedněm z nejzajímavějších českých indie kapel.Pořádá o. s. Město na kole a Seek Harbor Booking ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci festivalu Město na Míru.

www.residualechoes.com www.pleasethetrees.com

Vstupné dobrovolné

 
     
   

úterý 24 / 19:00 / Automatické kulturní mlýny

Solartaxi

režie: Erik Schmitt, Německo, 2010, 68 min. / projekce dokumentu

Svižně sestříhaná roadmovie Erika Schmitta s energickou hudbou a pozoruhodnými obrázky z netradiční cesty ukazuje splnění jednoho dětského snu, který by mohl zásadním způsobem přispět k celosvětovému snížení emisí.

Jako malý kluk si Louis Palmer nakreslil do sešitu auto na sluneční pohon. Jeho snem bylo objet v něm celý svět. Po dvaceti letech se už jako učitel na základní škole ve švýcarském Luzernu ke svému snu vrátil a s pomocí několika nadšenců ho začal realizovat. V létě roku 2007 tak spatřil světlo světa první prototyp vozidla, které díky solárním panelům umístěným v přívěsu bylo schopno nepřetržitého provozu pouze na sluneční pohon. Cesta tedy mohla začít. K Louisovu překvapení se jeho auto ani po několika stovkách kilometrů nerozpadlo, a tak mohl za velkého zájmu lidí i médií ve své propagační cestě pokračovat a po osmnácti měsících ji úspěšně ukončit. V každé ze čtyřiceti zemí, které navštívil, uspořádal ve vybrané škole přednášku, a na konferenci Organizace spojených národů o globálním oteplování byl dokonce pověřen funkcí oficiálního taxikáře ministrů jednotlivých zemí.www.promitejity.cz

Projekce se koná díky projektu Promítej i ty! u příležitosti site specific projektu Ropa.

Vstup volný

 
     
   

pátek 27 / 9:30 – 17:00 / Divadlo 29

Alva Hajn (1938 – 1991)

Odborná a vzpomínková konference k 75. výročí narození pardubického umělce Alvy Hajna, věnovaná jeho dílu a životu, postavení umělce v době 70. a 80. let a mimo centrum.

Pozvání na konferenci přijali a s odbornými příspěvky vystoupí osobnosti z oblasti kultury, teoretici (J. Valoch , V. Bouček, J. Hůla), umělci (M. Knížák, P. Závodná, Š. Málek), galerista (J. Krbůšek), historička (L. Krátká), vědec (J. Tichý). Teoretickou část obrazem doplní fotografové (Jan Adamec, B. Holomíček , P. Šmíd), vzpomínkami pamětníci (V. Sokol,..).

Zakončení na afterparty U Čápa.

www.alvahajn.cz

Vstup volný

 
     
   

pondělí 30 / 19:00 / Automatické kulturní mlýny

Dead Neanderthals (NL)
Nick Millevoi (US)

Koncert skvělého holandského dua Dead Neanderthals (Norwegianism) ve složení bicí a saxofon, které neúprosným freejazzovým rytmem a téměř grindcore nasazením v lecčem možná připomene italské legendy ZU či projekt Johna Zorna Painkiller!Na turné je doprovází Nick Millevoi, kytarista avantgardní newyorské kapely Many Arms, která vydává nahrávky na respektovaném Zornově labelu Tzadik. Millevoi odehraje set zaměřený na důmyslnou kytarovou hru manipulovanou pomocí kytarových efektů a loopů.nickmillevoi.blogspot.cz

deadneanderthals.bandcamp.com

Pořádá Seek Harbor Booking ve spolupráci s Divadlem 29.

Vstupné 50150 Kč, na akci nepřijímame rezervace