Program * prosinec 2013

úterý 3 / 19:00
/ Klub 29

Slam poetry 2013

regionální kolo soutěže ve slam poetry

Pardubické regionální kolo celorepublikové soutěže ve slam poetry již tradičně v Klubu 29. Kdopak letos stane na pódiu a utká se o postup do celorepublikového finále? Slameři zkušení, soutěžemi a exhibicemi protřelí? Či snad nové, dosud nepoznané tváře a hlasy?

Neváhejte a hlaste se na e-mailu klub@divadlo29.cz. Vítěz postupuje do brněnského finále, které se koná už 7. prosince 2013!

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 a o. s. Fleda v rámci projektu Textconnexion 2013.

Vstupné: 50 Kč

 
     
       

středa 4 / 19:00 / Divadlo 29

Zuzana Michnová - Jsem slavná tak akorát

projekce dokumentu
Jana Němcová / ČR / 2013 / 94 min.


Celovečerní film režisérky Jitky Němcové o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové, mimo jiné hlavní představitelce legendární skupiny Marsyas. Film není klasickým dokumentem, jedná se o koláž vzpomínek, vzácných archivních materiálů, hraných scén, výpovědí osobností a záběrů z vyprodaného koncertu v La Fabrice. Nevšední střihová skladba propojená emotivním vyprávěním a absurdními situacemi je určena pro všechny, kdo mají rádi Zuzanu, Marsyas a hlavně skvělou muziku.

Po projekci bude následovat debata s režisérkou snímku Janou Němcovou a Zuzanou Michnovou.

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu Filmfuse 2013 za finanční podpory statutárního města Pardubice.

Vstupné: 80 Kč
Ticketportal


www.filmfuse.cz

 
     
   

čtvrtek 5 / 20:00 / Divadlo 29

Jablkoň

Setkání Georga Friedricha Händela s pračlověkem

Koncert žánrově nezařaditelné pražské skupiny, která se s nevšedním nadhledem už více než 30 let pohybuje na hranících moderní vážné hudby, folku, rocku, jazzu a popu. Počátky kapely jsou spojeny zejména s Jazzovou sekcí, koncem 80. let Jablkoň navázala pravidelnou spolupráci s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným (Jablkoň & Svěcený) a následně i s Českým symfonickým orchestrem (FISYO) v projektu Symphonic Jablkoň. V té době také využila otevření hranic a začala velmi intenzivně koncertovat v zahraničí. Postupem let skupina sice omládla, ale svůj tradičně jablkoňsko-originální přístup k hudbě si ponechala.

Kromě koncertování a natáčení desek dělá i hudbu k filmům (např. Smradi) a divadelním či televizním inscenacím. V letošním roce kapela vydala v pořadí již šestnácté album "balad a pabalad" nazvané Sentimentální Němec. V současnosti hraje Jablkoň v sestavě: Michal Němec (zpěv, kytara), Martin Carvan (kytary, sbor), Johnny Judl (fagot, baskytara, el. kytara, sbor), Petr Chlouba (bicí, perkuse, sbor). Nepravidelnými hosty jsou herečka Anička Duchaňová (zpěv, saxofon) a Marie Puttnerová (zpěv).

Koncert je uváděn v rámci projektu Etnoconnexion 2013 za finanční podpory statutárního města Pardubice.

www.jablkon.cz

Vstupné: 180 Kč, studentské: 120 Kč
Ticketportal

 
     
   

pátek 6 / 17:00 / Klub 29

Vánoční setkání Centra na podporu integrace cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj Vás srdečně zve na tradiční setkání s vánočními workshopy a bohatým doprovodným programem.

Vstup volný

www.integracnicentra.cz

 
     
   

úterý 10 / 19:00 / Klub 29

Idea university mezi Humboldtem a dneškem

Kavárna Universitas

Jakkoli prochází současná universitní vzdělanost dynamickým vývojem, stále se tak děje víceméně na půdorysu reformy university, kterou v 19. připravil Wilhelm von Humboldt. Jeho reforma představovala mezník v chápání vysokoškolského studia, které se stále více ubíralo od doktrinálního vyučování k tomu, co se nazývá jednotou bádání a výuky. Přednáška seznámí posluchače se základními východisky Humboldtovy reformy a bude sledovat jeho motiv obnovy vzdělanosti v myšlení filosofů 20. století – K. Jasperse a H.-G. Gadamera. Mezi jejich ústřední témata náleží: Úkoly univerzity – jednota učitelů a žáků, jakožto jednota bádání a učení, které mají sloužit formování duchovního života, tj. otevřenosti pravdě. Ohrožení univerzity pouhou odborností a hromaděním poznatků na úkor rozvoje kritického myšlení a tázání. Co může a má očekávat student od univerzity? Je na universitě stále ještě aktuální princip duchovní aristokracie? Jaký je význam akademických svobod a samosprávy? 

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. studoval filosofii, religionistiku a teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvoval na tamní Pedagogické fakultě. Je spoluzakladatelem katedry filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Zabývá se politickou filosofií, etikou a filosofií výchovy. V současnosti je řešitelem projektu Idea univerzity.

Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená

Vstup volný

 
     
   

středa 11 / 19:00 / Divadlo 29

Jaroslav Zima / D3A

Offcity architekti

Přednáškový cyklus Offcity architekti se celý letošní rok věnuje tématu pro Pardubice nadmíru aktuálnímu, a to konverzím průmyslových objektů a tematice brownfields. V průběhu roku jsme měli možnost vyslechnout řadu různých názorů, náhledů i zkušeností spjatých s touto problematikou, a to nejen ústy architektů, ale též teoretiků architektury, sociálních geografů či kulturních managerů. Třebaže touto prosincovou přednáškou téma roku 2013 uzavíráme, uvědomujeme si, že město Pardubice stojí teprve na začátku dlouhého procesu, v rámci něhož by se mělo ke svému průmyslovému dědictví strategicky a uvědoměle postavit.

Ing. arch. Jaroslav Zima je jedním z vedoucích architektů kanceláře D3A. O realizacích této kanceláře by se dalo hovořit jako o těch z nejoriginálnějších a nejzajímavějších z českých „luhů a hájů“. Věnují se projektům veřejných prostorů, továren, kancelářských budov, ale též interiérům obchodů, kanceláří či bytů. V souvislosti s diskutovanou problematikou je potřeba zmínit jejich zkušenosti s rekonstrukcemi a konverzemi průmyslových objektů, jde např. o sídlo Konsepti v Holešovicích v Praze či projekt rekonverze bývalého pivovaru Světovar v Plzni.

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2013. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.offcity.cz www.d3a.cz

Vstupné: 50 Kč

 
     
   

pátek 13 / 20:00 / Divadlo 29

Petr Kalfus Sextet

Originální interpretace jazzové suity Walta Weiskopfa

Petr Kalfus - altsaxofon
Jakub Doležal - tenorsax
Jan Jirucha - pozoun
Jiří Neužil - piano
Petr Dvorský - kontrabas
Martin Kopřiva - bicí

Petr Kalfus Sextet vznikl na začátku roku 2011 se záměrem vytvořit nové hudební těleso, které bude mít osobitý zvuk a spojí silné hudební osobnosti působící na české jazzové scéně. První část repertoáru sextetu tvoří desetidílná svita Sight to Sound z roku 2003 složená americkým saxofonistou a skladatelem Waltem Weiskopfem se záměrem ilustrovat příbuznost mezi výtvarným uměním a hudbou. Její jednotlivé části jsou věnované např. Claudu Monetovi, Vincentu Van Goghovi, Toulouse-Lautrecovi či Picassovi nebo Dalímu a jsou osobitou jazzovou interpretací jejich díla. Během jednotlivých partů lze cítit chvějivou vibraci barev a tónů, trudomyslnost, vášeň, opojení mořem, tahy štětcem, záblesky světla, vůni žen atd. Celá svita začíná skladbou Sight, tedy pohledem, a vrcholí závěrečnou strhující kompozicí Sound, kdy je pomyslná proměna obrazu na zvuk dokončena. Hudba sextetu i v těch nejvypjatějších partech, přecházejících do free-jazzových poloh, neztrácí hlavu ani patu. Doležalův tenor, Kalfusova altka a Jiruchův pozoun tvoří kongeniálně sehrané dechové trio excelující ve společné souhře i v sólových partech. Totéž lze říci i o rytmice tvořené bubeníkem Martinem Kopřivou a basistou Petrem Dvorským. Až na to, že ta je víceméně oproštěna od sólových exhibicí a s úspornou úderností a razancí vytváří základ hudební masy. Druhá polovina repertoáru sextetu představuje vlastní kompozice jednotlivých členů kapely.


Koncert je uváděn v rámci projektu Jazzconnexion 2013 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Padubického kraje a statutárního města Pardubice.

Vstupné: 140 Kč, studentské: 100 Kč
Předprodej:

 
     
   

sobota 14 / 12:00–20:00 a dále / Divadlo 29

Vánoční blešírek

blešák, mlýny, večírek

Tak schválně, kdo se těšil úplně nejvíc? My anebo vy? Kruhy pod očima vzniklé z nedospání budeme mít tak jako tak všichni. A není divu, leč je vskutku nač se těšit! Jen si to představte:

V sále i mezipatře Divadla 29 opět pestrá, tradičně-netradiční, nabídka delikatesních, epesních, čtivých, slušivých a občas i nečekaně objevných a makabrózních dárků pro sebe i pro Ježíška, voňavý a lahodný punč a jiné laskominy pro vaše mlsné jazýčky a k tomu všemu hutný doprovodný program pro malé i velké v Klubu 29, letos v lehce moučném oparu.

15:00 Ilustrované pohádky: Vánoční mlýny / pohádka pro malé i velké
Živě ilustrovaná pohádka z Pardubic, o tom, jak díky vánočnímu kouzlu ze starého vzniklo nové a o tom, jak mlýny i pod spoustou sněhu mohly začít znovu mlít, i když trochu jinak než kdy předtím.
Ilustrace: Pavla Šnajdarová
Hrají: Tolerdance
www.tolerdance.cz

18:00 Automatické (kulturní) mlýny & Boží mlýny na prodej / vernisáž výstavy a projekce dokumentu
Od sklonku května až do konce října letošního roku probíhal v areálu Gočárových Automatických mlýnů dvoudílný site specific festival Automatické kulturní mlýny. Jeho dění sledovala prostřednictvím svých fotoaparátů řada návštěvníků, mezi nimi také pardubičtí fotografové Vladimír Sabo, Petr Moško, Tomáš Kubelka. Nejen jejich fotografie budou na této malé výstavní vzpomínce k vidění.

Po vernisáži proběhne projekce dokumentu Filipa Remundy s názvem Boží mlýny na prodej, v němž jeho režisér mapuje události spjaté s Automatickými mlýny. Na pozadí kulturního festivalu informuje o vývoji situace spjaté s prodejem zmiňované významné stavby architekta Gočára a o snaze občanské společnosti otevřít na téma budoucnosti Automatických mlýnů veřejnou diskusi. Vznik dokumentu iniciovalo o. s. Antikomplex, film byl realizován v rámci projektu Zapojme se.
www.antikomplex.cz
www.zapojme.se

20:00 Korjen / koncert
Mezinárodní world-music formace usazená v Praze, která čerpá z lidové hudby celé Evropy a tento tradiční odkaz přetváří do své estetiky, ve které má místo breakbeat, jazz, hip-hop, drum'n'bass, rock a cokoliv, co jim přijde pod ruku.

Ewa Zurakowska (Polsko), Svetlana Sarkisjan (Armenia), Aida Mujačič (Bosna a Herzegovina), Doc. Mára (CZ), Milan Mikšíček (CZ), Honza Šikl (CZ)
www.krojen.cz

A nezapomeňte, i letos platí, že tvůrci blešírku můžete být i vy! Máte-li co nabídnout, šperky, cetky, háderky, laskominy, hračičky či poklady vašich skříní, šuplíků či zpod postelí, rezervujte si své místo bez okolků. Drobné rukodělné dílničky uvítáme jak by smet. Kapacita je však omezena, a tak neváhejte a piště na e-mail klub@divadlo29.cz nejpozději do 9. 12. Další info tamtéž.

Ilustrované pohádky se konají v rámci projektu aniLAB 2013 a Ostrovy v pohybu 2013 za finanční podpory statutárního města Pardubice. Pořádá Divadlo 29 ve spolupráci s o. s. Terra Madoda. Koncert je uváděn v rámci projektu Cizinci v Čechách za finanční podpory statutárního města Pardubice.

Vstup volný.

 
     
   

středa 18 / 19:00 / Divadlo 29

Alelium kaléda

Večer v duchu litevských vánočních tradic u příležitosti předsednictví Litvy v Radě EU

Nechte se v čase adventním okouzlit litevským pojetím Vánoc. Nepůjde o tradiční prezentaci, nýbrž o spoluprožitý vánoční večer tak, jak se kdysi slavíval na litevském venkově v duchu širší rodiny - kdy hospodář obcházel třikrát stavení s pecnem chleba, kdy se lámaly vánoční oplatky, kdy se uctívaly kapkou piva či medoviny a střídou chleba duše zemřelých předků, kdy se lidé zasypávali obilím na znamení plodnosti a bohaté úrody, kdy tahali zpod ubrusu stébla slámy, kdy si nadělovali ořechy a jablka... a hlavně, kdy si spolu zazpívali koledy a popřáli si vše dobré do dalšího roku. Diváci spolu s lituanistkou Dášou Váňovou se v tomto pojetí stávají spolutvůrci večera.

Dáša hosty slovem uvede hlouběji do litevských vánočních tradic. Celou atmosféru pak podtrhnou ukázky tradičních litevských koled, fotografie ze starých litevských vánočních archivů a vůně i chuť některých litevských vánočních pokrmů.

Akci pořádá Europe Direct Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29 u příležitosti předsednictví Litvy v Radě EU.

Vstup volný

 
     
   

pátek 20 / 20:00 / Klub 29

Vzpomínka na Zuzanu Navarovou

Muzikanti z Volné Formace zahrají písně z tvorby Zuzany Navarové.

Vstupné: 50 Kč

 
       
   

sobota 21 / 19:30 / Klub 29

Prodavač ° DJ Lilek

Vánoční besídka Seek Harbor

Prodavač
(Urban pop, Starcastic Records) & vinylová pouštěčka (DJ Lilek) & překvapení.

Prodavač je Šamponova (ex-Sporto) pirátská vysílačka, která mu pomáhá udržovat aspoň základní kontakt se světem. Útržky schizofrenních myšlenek balí do minimálních zvukových
podkresů tak, aby se ustál definici pop, kterou vnímá jako synonymum pro svobodu. V jednu chvíli Prodavač znamená jeden, v jinou třeba tři. Na cestě teď Šampona provázejí Kluk (ex-Sporto, Plugnplay, Komunisti) a Pe.Klo (Plugnplay, Komunisti).Pořádá Seek Harbour Booking ve spolupráci s Divadlem 29.

www.prodavacovo.cz

Vstupné: 50 - 150 Kč