Site-specific / akce ve veřejném prostoru

Divadlo 29 od počátku své existence iniciovalo a koprodukovalo několik kulturních akcí a uměleckých projektů situovaných do veřejného prostoru (Tyršovy sady) nebo do dnes již nefunkčních a veřejnosti nepřístupných prostor (Automatické mlýny, Kino Sirius).


Ostrovy/Islands 2004 - 2008

Od roku 2004 do roku 2008 bylo spolu s občanským sdružením Terra Madoda iniciátorem a spolupořadatelem multižánrového open air festivalu Ostrovy/Islands, který se odehrál v letech 2004, 2005, 2006 a 2008. Těžištěm festivalu byl prostor Tyršových sadů a přilehlé okolí starého města (Příhrádek, Zámek, Pernštýnské náměstí). Program zasahoval i do oblasti Třídy míru (OC Grand, Machoňova pasáž atd.). Festival, který se konal během 3 až 5 dnů usiloval o oživení veřejných prostor města prostřednictvím uměleckých a kulturních aktivit a o založení festivalové tradice nadregionálního významu s těžištěm v současném performing arts.


Kulturní aktivity v kostele sv. Kunhuty v Polomu u Trhové Kamenice

Od roku 2010 spolupracuje Divadlo 29 produkčně a dramaturgicky na programu kulturních aktivit v kostele sv. Kunhuty v obci Polom. Tyto aktivity zde organizuje spolek Polom, který usiluje o obnovu a oživení tohoto místa.


Scénický dokument Světlo z Haliče v pardubickém Paramu (2012)

V říjnu 2012 Divadlo 29 produkčně spolupracovalo na uvedení scénického dokumentu Světlo z Haliče režiséra a dramatika Miroslava Bambuška přímo v provozu pardubické rafinerie minerálních olejů PARAMO. Na základě scénického dokumentu o prvním nalezišti ropy v Evropě vzniklo site specific představení Ropa, které bylo premiérově uvedeno v rámci festivalu Automatické kulturní mlýny II. Divadlo 29 toto představení spolu s pražským sdružením Mezery koprodukovalo a spolupořádalo.


Automatické kulturní mlýny I. a II. (2013)

Multižánrový festival Automatické kulturní mlýny se konal ve dvou etapách (květen/červen a září/říjen 2013) v areálu Automatických mlýnů Pardubice. Iniciovalo a realizovalo jej Divadlo 29 za spolupráce se čtrnácti dalšími subjekty (Offcity o.s., ZUŠ Pardubice Polabiny, Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, Péče pro duševní zdraví o.s., Terra Madoda, Odbor hlavního architekta MmP atd.). Vedle zpřístupnění tohoto výjimečného areálu veřejnosti bylo cílem oživení prostor mlýnů prostřednictvím uměleckých, kulturních a společenských aktivit, proměnit je v kulturní a společenské centrum města a poukázat na mimořádnou variabilitu a potenciál tohoto místa. Dalším cílem festivalu se stalo otevření otázky budoucnosti areálu Automatických mlýnů a zahájení diskuse o dalším možném využití a funkci mlýnů, o jejich potenciálu pro rozvoj města a zapojení se do jeho struktury a života. V rámci obou částí festivalu se odehrálo 15 divadelních představení, 6 tanečních a divadelních performancí, 12 koncertů, 6 výstav, 7 přednášek, 6 filmových projekcí, 1 konference a několik workshopů. Tyto akce navštívilo téměř 4700 návštěvníků. V průběhu obou částí festivalu bylo odpracováno 1450 dobrovolnických hodin.


Stanice Pardubice (2014)

Divadlo 29 spolu se spolkem Offcity realizovalo během měsíce června sérii událostí v prostorách pardubického vlakového nádraží, které je jednou z nejvýznamnějších staveb poválečné funkcionalistické architektury u nás. Vedle několika uměleckých akcí ve veřejném prostoru nádražní haly a přednádraží, se další aktivity odehrávaly i v prostorách kina Sirius, které se veřejnosti znovu otevřely po devíti letech. Vedle divadelních, hudebních, tanečních a výtvarných událostí se v rámci Stanice Pardubice konaly i přednášky a debaty na téma historie i současnosti areálu pardubického nádraží.